Bröstcancerföreningarnas

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades
egen fond, den startades 2001.
Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO
organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
90-kontot kallas Bröstcancerfonden. BRO är medlemmar i FRII.