Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades
egen fond, den startades 2001.
Den administreras av Bröstcancerförbundet.
Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

90-kontot kallas Bröstcancerfonden. Bröstcancerförbundet är medlemmar i FRII.