E-handeln skapar jobb

200 000 nya jobb i Europa, förändrade varuflöden och nya logistiklösningar, det förväntas i e-handelsboomens kölvatten-fram till 2020. Läs mer..