Vår personal på kurs i HLR!

Personalen på ReklamLogistik uppdateras i HLR, hjärt-lungräddning :)

HLR-20160603_131521

HLR-kurs-hjärt-lungräddning

HLR-20160603_140936

HLR-20160603_141114

Glöm inte det på Din arbetsplats också! Mera information hittar du på www.hlr.nu

hlr-logo