Uppåt för e-handeln

Under andra kvartalet 2015 växte den svenska e-handelsmarknaden med 21 procent.
Det överträffar den starka tillväxten under årets första kvartal. Läs mer..