Adressering & Print

Med RekLog som din leverantör kan du vara trygg med att allt hamnar där det ska och i rätt tid!

Uppdatering adressregister, digitalprint & tryck

Vårt mål med tjänsten ”Adressering & Print” är att dina trycksaker ska komma fram till rätt kund i rätt tid. Då är det viktigt att adressen är korrekt uppdaterad och tydlig. Hos oss kan du få hjälp med urval och inköp av adresser, sortering i befintligt adressregister, bearbetning av adressfiler och databaser samt printning av adresser etc.

Maskinell adressering, print av porto & övriga uppgifter

Vi hjälper till med all typ av adressering vare sig det gäller paket, kuvert, foldrar, broschyrer eller tidningar. Adressering kan handla om digitalprintade adressetiketter i olika format med portobeteckningar och loggor, avsändaradresser och returadresser. Men adressering kan vi också köra maskinellt i mindre till större upplagor, där vi inkjet printar adresser direkt på broschyr, tidning, inbjudan mm. I vår maskinpark har vi t.ex. en adresseringslinje som printar på adresser i högre hastighet. Maskinen klarar av en adresseringsproduktion på mellan 40 000 – 60 000 mottagaradresser på en dag. Förutom själva mottagaradresserna printar vi även olika portobeteckningar som B-porto betalt alt. A-porto betalt (ej bilder), avsändaradresser, returadresser och många gånger även kundnummer och streckkoder.

Digitalprint & design

Vi kan hjälpa dig att digitalprinta följebrev, inbjudningar och även redigera i olika design program som t.ex. InDesign, Illustrator etc. Behöver du t.ex. infoga en logga i din layout på ett snyggt sätt med bra upplösning så kan vi hjälpa dig med det också.

Tryck

Behöver du hjälp med mera avancerat tryck i större upplagor, så har vi ett stort kontaktnät inom tryckeribranschen.

Slå en signal eller maila, vi svarar alltid samma dag!