Maskinell inplastning & Papperskuvertering

Vi erbjuder inplastning och kuvertering för paketering av reklamkampanjer och utskick på olika sätt, beroende på vad Du vill uppnå med ditt utskick och budskap.

Med vår maskinpark kan vi erbjuda dig inplastning, paketering och kuvertering av många olika trycksaker. Vi plastar in broschyrer, tidningar, kalendrar, foldrar, inbjudningskort m.m. Vår plastningsmaskin kan köra upp till 6 detaljer, så du kan bifoga bilagor och följebrev. Ibland vill våra kunder ha med ett litet prov, en give-away som t.ex. en tablettask, en läppglans eller penna. Vissa give-aways kan vi lägga på din tidning maskinellt men om inte det går så lägger vi istället på manuellt för hand.

Give-aways och plast med tryck

Vill du kanske fästa ett visitkort på din broschyrs framsida/baksida på ett visst ställe så kan vi maskinellt limma dit det på specifik plats. Vissa tidningar ska ha täckt tryckt plast, de ska helt enkelt inte ”synas” genom plasten. Det är oftast mycket dyrare att producera tryckt plast, så det lönar sig bättre vid större upplagor. Vi kan hjälpa dig att ta in offert på sådan plast genom våra olika leverantörskontakter. Vi plastar hos oss både mindre upplagor på ca 1 000 ex och upp till större upplagor på runt 100.000 ex.

Print av adresser, sortering & inlämning till postterminaler

Adresser kan vi printa på tidning eller brev innan inplastningen eller så printar vi på plasten när försändelsen är försluten. Vi sorterar på olika operatörer som Bring Citymail, Posten och har system som hanterar olika sorteringskrav. Givetvis sköter vi inlämning till postterminaler och har även dagliga hämtningar av Bring Citymail.

Inplastning med återvinningsbar plast

Det är låg miljöpåverkan vid inplastning. Plasten som RekLog använder sig av är återvinningsbar, den är fri från klor. Plasten klassas ej som hälso- eller miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12)
Plasten har en mycket hög förbränningseffekt mot papper och går bra att förbränna i värmeanläggningar. Vid förbränning bildas koldioxid och vatten. Allt produktionsspill återanvänds, plasten har en låg vikt i jämförelse mot papper så därav minskar man transporterna som i sin tur minskar utsläppen. Inplastat utskick blir givetvis mera attraktivt för mottagaren, men det bästa är också att du sänker dina portokostnader kraftigt då plasten knappt väger nåt.

Papperskuvertering

Vill du ändå försluta ditt utskick i ett papperskuvert, så kan vi även erbjuda kuvertering. Många format och modeller på kuvert kan givetvis också hanteras maskinellt.

Det bästa är att du hör av dig till oss, så berättar vi vad man ska tänka på och varför.